Boeken over Israël en de Kerk

Over de jaren zijn er verscheidene boeken verschenen waarin ds. Poot zijn studies over de Bijbel rondom het volk Israël in detail uiteenzet. Kijk en lees hier voor een kennismaking, en verdiep je verder over het onderwerp Israël en de Kerk.

Uittocht, Het Johannesevangelie

Misschien is het evangelie van Johannes wel een van de meest geliefde en gelezen boeken van de Bijbel. Het heeft beroemde teksten: Johannes 14: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Johannes 3:16 hoef ik niet eens te citeren.

Maar wat gebeurt er als je het evangelie begint te lezen in zijn context? Wanneer is het geschreven en waar en vooral voor wie. Wie waren de eerste hoorders en lezers? Krijgen de woorden dan misschien een andere klank en betekenis?

Johannes schreef voor Joden, voor Joden in de verstrooiing, in de diaspora. Daar leefde hij zelf ook, in Efeze, na de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel. Samen met Maria de moeder van Jezus. Waarom nam juist hij Maria in huis? En waarom noemt Johannes zich ‘de discipel dien Jezus lief had?’

Zelf werd ik bij het lezen van het evangelie gegrepen door een tekst uit Johannes 11:52. Kajafas spreekt het doodvonnis uit over Jezus, tijdens een vergadering van het Sanhedrin en hij zegt dar het beter is dat één mens sterft dan dat het hele volk eraan gaat. Johannes tekent daarbij aan, dat dit een profetie was, dat namelijk Jezus zou sterven voor het volk en…om de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen! Dat

laatste raakte me. Wat dat de reden of een van de redenen van de dood van Jezus? En waarom beschrijft Johannes het sterven van Jezus zo anders dan de anderen. Alsof er een koninklijke waardigheid vanuit gaat.

Vandaaruit begon ik te lezen en ik ontdekte dat in elk hoofdstuk, gedeelten uit het Oude Testament doorklinken en ook uit de Targumim, de Aramese vertalingen die in de synagoge gelezen werden.

Waarom is dit evangelie langer, beschrijft het de volle drie jaren van de bediening van Jezus en waarom begint het met Pasen en eindigt het met Pasen met in het midden Loofhutten?

Er is een rabbijnse uitleg bij Prediker 1. Prediker zegt dat alles zo vermoeiend is, omdat alles hetzelfde blijft. Er is niets nieuws onder de zon. Alle rivieren stromen naar zee en de zee wordt nooit vol en alles wat gebeurt is al een keer geweest. En dan zeggen de wijzen van Israël, helemaal niet pessimistisch, maar juist optimistisch: Dat betekent dat de laatste verlossing zal zijn als de eerste verlossing.

En dat zie je in Johannes. Jezus is de nieuwe Mozes die aan het begin staat van een nieuwe Uittocht, dit keer niet uit Egypte maar uit de duisternis van de diaspora. En uiteindelijk is de vraag dan: Maar wat betekent dat voor mij.

Daar zal ik proberen een antwoord op te geven. Maar eerst neem ik u en jullie in deel 1 van het boek meer naar de tijd van Johannes. In welke wereld werd het evangelie geschreven. En dan gaan we naar het evangelie zelf. In deel 2, de 11 hoofdstukken die het optreden van Jezus beschrijven, het boek van de tekenen en dan in deel 3, het lijden en sterven van Jezus of beter Zijn overwinning, zodat de ijzeren poorten van de ballingschap open gaan. Ik zou zeggen: Neem, lees en laat je raken net zoals ik door dit prachtige evangelie.

Of informeer bij uw plaatselijke boekhandel.

Knecht des Heren

Het boek dat voor me ligt, heeft als titel Knecht des Heren. Een beetje dik, 580 pagina’s over de weg van Israël is het zicht van de kerk. Maar misschien is dat te vaag.

Ik stel me voor je bent christen, misschien al een hele tijd betrokken bij de kerk of misschien ook niet, ben je het pas. Dan heb je vast wel eens de naam Israël horen vallen. Maar het zou best kunnen dat je dan denkt aan iets van vroeger. Israël, een land en vooral een volk waarmee God iets had in de tijd van de Bijbel, lang geleden. En natuurlijk ook wel een land wat in deze tijd van zich laat horen.

Het boek is een inleiding, en misschien zelfs meer dan dat. Om te laten zien hoe Israël een belangrijke rol speelt in ons geloof. Het probeert een heleboel vragen, die ik zelf ook had te beantwoorden.

Waarom begint God 4000 jaar geleden met de roeping van Abram en Saraï aan de geboorte van een nieuw volk? Wat was het doel daarvan? Wie is God en wat is zijn verhouding met dat volk Israël? Hoe gaat dat verder vanaf het begin, die hele reis van Israël door de geschiedenis, waarin een groot deel van de Bijbel onstaat, een reis die uitloopt in de geboorte van Jezus.

Wie is Jezus eigenlijk? Wat is Zíjn relatie met Israël. Wat de titel Knecht des Heren slaat op Israël, maar zo wordt Hij ook genoemd. En dan de opkomst van de kerk, of misschien moet je beter zeggen: de hele gemeenschap van volgelingen van Jezus, vooral niet-Joden. Waarom trouwens vooral niet-Joden?

Een gemeenschap die in het begin hele nauwe banden met Israël en met het Jodendom heeft, maar die banden worden slapper en er komt een scheiding en die gemeenschap wordt een instituut, bijna een nieuwe godsdienst, die zich keihard afzet tegen Israël, waar ze vandaan komt.

Ik ga in dat verband in op een aantal brieven van de apostel Paulus en vervolgens op de geschiedenis van de Vroege kerk. Hoe zit dat, hoe zou het moeten zitten tussen de Kerk en Israël? Is er een weg terug? Wat is in dat verband de relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament, gaat het eerste alleen maar over Israël en het tweede alleen maar over de kerk of is dat een verkeerde voorstelling, is de Bijbel een eenheid! Kun je beiden niet lezen zonder elkaar?

Hoe is het nu? De moderne staat Israël, opgericht na de diepe nacht van de Holocaust. Wat is de rol van de Islam, want daar heeft Israël nu alles mee te maken en hoe zijn we kerk, delend in de verwachting die het Joodse volk heeft. Hoe zijn we kerk ook na die vreselijke Holocaust. En misschien ook wel: Hoe kijkt de Heere God naar ons beiden, naar christenen en Joden.

Een inleiding, maar misschien wel meer dan dat, 580 pagina’s. Voor 15/16 euro te verkrijgen bij Christenen voor Israël en binnenkort ook in een Engelse uitgave. Maar de prijs is niet het belangrijkste, en ik beloof je dat je er veel meer voor terugkrijgt.

Of informeer bij uw plaatselijke boekhandel.

Zoon van de Gezegende

Was Knecht des Heren, een inleiding op de betekenis van Israël. ‘Zoon van de Gezegende’ is een aanvulling en verdere verdieping. Het bestaat uit een aantal losse hoofdstukken, die van dichtbij nog eens kijken naar de verhouding van de Kerk en Israël. Met name: Hoe moet je aankijken tegen de wet en is het werkelijk zo dat wet en evangelie tegenover elkaar staan. Zo is dat vaak wel gedacht.

Veel dieper gaan we in op de persoon van de Here Jezus:

  • Wat zeggen de verschillende evangelisten eigen over Hem als Hij geboren wordt.
  • Jezus is de Zoon van God maar ook de Zoon van Israël. Eigenlijk begint Zijn betrokkenheid op Israël al veel eerder dan zijn geboorte.
  • Wat is de taak van De Zoon van de Gezegende? Zo noemt de hogepriester Jezus, of beter. Bent u dat?

Over de Hogepriester gesproken, tijdens een vergadering van het Sanhedrin raadt hij de aanwezigen het doodvonnis over Jezus uit te spreken. Het is beter dan een mens sterft, zegt tie dan dat het hele volk verloren gaat. Dat was een profetie zegt de evangelist Johannes, maar wat de betekenis van die profetie precies.

Of om het anders te zeggen: wat doet Jezus voor Israël wat Hij voor ons niet doet in zijn lijden en sterven.

In een ander hoofdstuk ga ik in op twee personen die alles met Jezus te maken hebben, Jozef de zoon van Jakob en Juda? Ik heb het genoemd: Het Lam en de Leeuw. Jezus is allebei.

Verder is er een uitleg over de relatie over Israël en de volkeren van de wereld. Israël is het Licht van de wereld en de paria van de wereld

En iets heel anders: De Jezus over wie we het hebben en die zo dicht bij Israël staat, is ook Iemand die ons bewoont. Galaten 2:20

Het boek sluit ten slotte af met een bespreking van de Vervangingstheologie, niet alleen die van vroeger maar ook die van nu. Volgens sommigen is dat afsluitende hoofdstuk te scherp, te aanvallend omdat ik spreek over valse profeten.

Ik zou zeggen, kijk wat je er zelf van vindt en wat je ervan kunt leren. Want als ik van één ding overtuigd ben is dat de inhoud van dit boek een noodzakelijke verrijking is van ons geloof. Vooral de hoofdstukken die spreken over Wie Jezus is, de Zoon van de Gezegende.

190 pagina’s. Niet zo dik als Knecht des Heren, maar ik geloof dat het een mooie aanvulling is.

Of informeer bij uw plaatselijke boekhandel.