Verdieping: Boeken

Over de jaren zijn er verscheidene boeken verschenen waarin ds. Poot zijn studies over de Bijbel rondom het volk Israel in detail uiteenzet.

Kijk en lees hier voor een kennismaking ermee, en verdiep je verder over het onderwerp Israel en de Kerk.

Kijken: Video’s

Ds. Henk Poot spreekt als Israëlpredikant in heel Nederland over Gods plan met Israël. Daarbij gaat hij in op de betekenis van Jeruzalem voor de wereld en ons persoonlijke geloofsleven.

Kijk naar de diverse thema-lezingen waarin Israël wordt belicht vanuit een Bijbels perspectief.

Welkom!

Domineepoot.nl is een nieuwe site, en een site in wording. Er staat al heel wat op, maar …
lees verder

Nieuw!

We hebben een artikelensectie toegevoegd!
lees verder